20 January 2020. The winners of the essay competition have been identified

(Кыргызча версиясы төмөндө)

When I grow up, I want to dig a well near the place of “Ak Kum” and get water. Then there would be enough water to grow fast-growing paullinia.”- Ernis uulu Diias writes in his essay for the online essay competition of “Sustainable and careful use of forest ecosystems of Kyrgyzstan”. He dreams of a forest surrounding his village of Kainar, which would protect houses from strong winds.

The results of the competition were announced at the end of January and the panel of judges recognized the essay of Diias as the best. The competition for high school students in Kyrgyzstan was held in November and the selection took place among 78 works. The contestants shared a variety of stories and wrote about the benefits of the forest in people’s lives, described the beauty of the nature of the country and cited various works of Kyrgyz and world literature on this topic as an example. In many works, boys and girls suggested ways and actions, how to protect forests.

Gulzada Stanalieva, professor of the Kyrgyz-Turkish Manas University, chaired the panel of judges of the Kyrgyz language essay competition. Eleonora Proiaeva, professor of the American University of Central Asia, evaluated works in Russian.

Audio text of the essay of the winner in Kyrgyz (Ernis uulu Diias)
Audio text of the essay of the winner in Russian (Nurgazieva Mahabat)

You can find the audio texts of the entries of the winners in Russian (Nurgazieva Mahabat) and Kyrgyz languages (Ernis uulu Diias) here. You also can read the essay of the other participants on the Facebook page by this link.

______

«Чоңойгондо менен «Ак кум» деген жерге жакын бир жерде кудук казып,  суу чыгаргым келет. Ошондо суу тез өсүүчү павлонийлерди өстүрүү үчүн жетмек»  – деп Эрнис уулу Дияс «Кыргызстандын токой экосистемаларын туруктуу жана этияттуу пайдалануу» аталышындагы аңгемелердин  онлайн сынагы үчүн аңгемесинде жазган.

Дияс өзүнүн Кайнар айылын токой курчап, ал токой үйлөрдү катуу шамалдардан коргоп турушун каалайт.

Сынактын жыйынтыктары январь айынын аягында чыгарылып, Диястын аңгемесин калыстар тобу эң мыкты деп тапкан. Кыргызстандагы орто мектептердин жогорку класстарынын окуучулары үчүн сынактын өзү ноябрь айында өткөрүлгөн жана анда 78 эмгек каралган. Катышуучулар ар кандай окуялары менен бөлүшүп, токойдун адамзаттын жашоосунда канчалык маанилүү экендигин жазышкан, жаратылыштын кооздугун сүрөттөп, бул жааттагы кыргыз жана дүйнөлүк адабияттын чыгармаларын мисал катары келтиришкен. Көпчүлүк эмгектерде балдар токойду сактоо боюнча ыкмаларды, чараларды жана иш-аракеттерди сунушташкан.

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин профессору Гульзада Станалиева кыргыз тилиндеги аңгемелер сынагынын калыстар тобун жетектеген.  Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору Элеонора Прояева орус тилиндеги аңгемелерди баалаган.

Жеңүүчүлөрдүн орус (Нургазиева Махабат) жана кыргыз (Эрнис уулу Дияс) тилдериндеги аңгемелеринин аудио-тексттери менен бул жакта таанышып чыксаңыз болот.

Ал эми калган катышуучулардын аңгемелерин төмөнкү шилтеме боюнча Facebook баракчасынан окусаңыз болот.

Essay of the winner Ernis uulu Diias in Kyrgyz
Essay of the winner Ernis uulu Diias (translated to Russian)
Essay of the winner Nurgazieva Mahabat in Russian
Top