17 February 2020. Soil salinization reduces yield

Кыргызча версиясы төмөндө

Soil salinization in the Chui region is a sign of land degradation. Vanya Vestreberg, an international expert, shared with us her knowledge about the consequences of soil salinization and methods of combating this process. The interview took place during the educational seminar on the sustainable land use for students of the Kyrgyz National Agrarian University. The workshop was organized as part of the GIZ regional program on land use management. More information about the interview can be found here. The article is available only in Kyrgyz language.

_____

Чүй облусундагы талаалардын туздуу болуп баратышы – жердин бузулуусунан кабар берет. Бул тууралуу Ваня Вестреберг – эл аралык талдоочу маек берип, туздалып калган жерлердин кесепети, андан арылуунун жол-жоболорун айтып берди. Маек биздин GIZ программаcынын алкагында уюштурлуган, Кыргыз Улуттук Агрардык Университенин студенттерине жерди туруктуу пайдалануу практикасы жонундо окутуу учурунда отту. Кенинирээк маек жонундо кийинки шилтемеден окусанырздар болот.

Top